Beste klanten en relaties,

Na 5 jaar, hebben wij besloten om te stoppen met onze mooie webshop. Voor ons zijn er nieuwe, persoonlijke doorgroeimogelijkheden op het pad gekomen. En deze uitdaging gaan we graag aan.

Via deze weg willen wij al onze (trouwe) klanten graag bedanken voor de afgelopen jaren. Wij hebben altijd positieve reacties ontvangen van onze klanten, en hebben veel steun ervaren in lastigere tijden. We kijken terug op mooie momenten. Zo kijken wij positief terug naar de laatste kerst, waar wij een record maand hebben gedraaid en honderden kerstpakketten aan bedrijven hebben verstuurd! Wij hebben dit ervaren als een ontzettend leuke periode.

Nogmaals bedankt voor de afgelopen jaren, wij hebben al onze klanten zeer gewaardeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kan dat via info@kaaskraam.nl

Met smakelijke groet,
Niels

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dear customers and relations,

After 5 years, we have decided to stop our beautiful webshop. New, personal growth opportunities have come up for us. And we are now happy to take on this challenge.

Through this road we would like to thank all our (loyal) customers for the past years. We have always received positive feedback from our customers, and have experienced a lot of support in more difficult times. We look back on beautiful moments. For example, we look back positively on last Christmas, where we had a record month and sent hundreds of Christmas packages to companies! We have experienced this as a very nice period.

Thanks again for the past years, we have valued all our customers very much. If you have any questions, you can do so via info@kaaskraam.nl

With tasty regards,
Niels

-------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

Nach 5 Jahren haben wir uns entschlossen, unseren schönen Webshop einzustellen. Neue, persönliche Wachstumschancen haben sich für uns ergeben. Und dieser Herausforderung stellen wir uns nun gerne.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei all unseren (treuen) Kunden für die vergangenen Jahre bedanken. Wir haben von unseren Kunden stets positive Rückmeldungen erhalten und in schwierigeren Zeiten viel Unterstützung erfahren. Wir blicken auf schöne Momente zurück. So blicken wir zum Beispiel positiv auf das vergangene Weihnachtsfest zurück, wo wir einen Rekordmonat hatten und Hunderte von Weihnachtspaketen an Firmen verschickt haben! Wir haben dies als eine sehr schöne Zeit erlebt.

Nochmals vielen Dank für die vergangenen Jahre, wir haben alle unsere Kunden sehr geschätzt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie dies über info@kaaskraam.nl tun.

Mit leckeren Grüßen,
Niels